IPMP3.0, Oregon State University, Copyright 2000

BIGEYED BUG ADULT

CONTENTS
Return to:

[Bigeyed Bug Identification]

[Insect Identification]

[Insect Management]

[Home]


Bigeyed Bug Adult
Bigeyed Bug Adult, Geocoris spp. (Hemiptera: Lygaeidae)